General terms and conditions

Szolgáltató adatai

Név: KidLife Pszichológia Kft. (továbbiakban adatkezelő)
Székhely: 1025 Budapest, Tömörkény utca 13/B
E-mail: hello@kidlife.hu
Telefon: +36 30 177 4242

Alapvető rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Általános rendelkezések a weboldallal kapcsolatban

A elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban és a szolgáltatóra vonatkozó adatokról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései. Az elállási jogra a korábbi, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Felelősségi rendelkezések hibás adatokkal kapcsolatban

Szolgáltató nem felel a felhasználó által megadott (ide értve a felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat is), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Szolgáltatások általános szabályai

A weboldalon értékesített szolgáltatások: konzultációk, egyéni- és csoportos fejlesztések és foglalkozások, előadások és workshopok.

A szolgáltatások igénybevételének menete időrendben készpénzes fizetés esetén: foglalás, részvétel, fizetés – bankkártyás fizetés esetén: foglalás, fizetés, részvétel. A foglalás minden esetben a https://kidlife.hu/idpontfoglalas/ oldalon történik.

Az előzetes fizetés megtörténtével kezdetét veszi a szolgáltatás teljesítése a lefoglalt időpont biztosításával a Szolgáltató által a Megrendelő részére.

A szolgáltatás helye: A KidLife Gyermekfejlesztő Központ címén (1026 Budapest, Hargita utca 6., 3. em.) vagy online.

Munkatársaink kiemelt szakmaisággal, az általános szakmai szabályok és a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával járnak el a szolgáltatásaink nyújtásakor.

Szolgáltatásaink árairól a honlapon tájékozódhat: 
https://kidlife.hu/arlista/

Lemondási feltételek

Megrendelő a megrendelt szolgáltatás lemondását legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy online elvégezze. Az elmaradt szolgáltatás lehetőség és igény szerint pótolható, szintén az online időpontfoglaló felületen.

A 24 órán belüli lemondás esetén Megrendelő – amennyiben ezt még nem tette meg – köteles megtéríteni a konzultáció díját Szolgáltatónak. Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek, ilyennek számítanak például a gyermekkel kapcsolatos baleset vagy a hirtelen fellépő betegség.

A konzultációt kizáró okok

Alkohol vagy drog hatása alatt álló kliensekkel nem áll módunkban személyesen együtt dolgozni. Az ilyen okból későn lemondott alkalmat ki kell fizetni.

Amennyiben a helyszínen (a központban vagy online) derül ki a befolyásoltság állapota, a pszichológus az adott alkalmat nem tartja meg, azonban az adott konzultációs díjat meg kell téríteni.

Subscribe to our newsletter

Do you have any questions or would like to contact us?
Call or write us.

+36 30 177 4242

Monday - Friday:
08:00 – 20:00

Saturday:
10:00 – 16:00

© 2021 – KidLife. All rights reserved.

2024.07.29 - 2024.08.02

A vizek világa

FEJLESZTŐ TÁBOR

Ez az ötnapos tábor egyedi bánásmódot biztosít a gyerekeknek, ahol a gyógypedagógia színes módszertana és eszköztára által támogatva fejlődhetnek szociális és kommunikációs készségeik, kéz- és mozgásügyességük. Az élménypedagógiai játékok segítségével javul problémamegoldó képességük, együttműködési készségük, önbizalmuk és önértékelésük.