Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

Név: KidLife Pszichológia Kft. (továbbiakban adatkezelő)
Székhely: 1025 Budapest, Tömörkény utca 13/B
E-mail: hello@kidlife.hu
Telefon: +36 30 177 4242

Alapvető rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Általános rendelkezések a weboldallal kapcsolatban

A elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban és a szolgáltatóra vonatkozó adatokról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései. Az elállási jogra a korábbi, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Felelősségi rendelkezések hibás adatokkal kapcsolatban

Szolgáltató nem felel a felhasználó által megadott (ide értve a felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat is), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Szolgáltatások általános szabályai

A weboldalon értékesített szolgáltatások: konzultációk, egyéni- és csoportos fejlesztések és foglalkozások, előadások és workshopok.

A szolgáltatások igénybevételének menete időrendben készpénzes fizetés esetén: foglalás, részvétel, fizetés – bankkártyás fizetés esetén: foglalás, fizetés, részvétel. A foglalás minden esetben a https://kidlife.hu/idpontfoglalas/ oldalon történik.

Az előzetes fizetés megtörténtével kezdetét veszi a szolgáltatás teljesítése a lefoglalt időpont biztosításával a Szolgáltató által a Megrendelő részére.

A szolgáltatás helye: A KidLife Gyermekfejlesztő Központ címén (1026 Budapest, Hargita utca 6., 3. em.) vagy online.

Munkatársaink kiemelt szakmaisággal, az általános szakmai szabályok és a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával járnak el a szolgáltatásaink nyújtásakor.

Szolgáltatásaink árairól a honlapon tájékozódhat: 
https://kidlife.hu/arlista/

Lemondási feltételek

Megrendelő a megrendelt szolgáltatás lemondását legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy online elvégezze. Az elmaradt szolgáltatás lehetőség és igény szerint pótolható, szintén az online időpontfoglaló felületen.

A 24 órán belüli lemondás esetén Megrendelő – amennyiben ezt még nem tette meg – köteles megtéríteni a konzultáció díját Szolgáltatónak. Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek, ilyennek számítanak például a gyermekkel kapcsolatos baleset vagy a hirtelen fellépő betegség.

A konzultációt kizáró okok

Alkohol vagy drog hatása alatt álló kliensekkel nem áll módunkban személyesen együtt dolgozni. Az ilyen okból későn lemondott alkalmat ki kell fizetni.

Amennyiben a helyszínen (a központban vagy online) derül ki a befolyásoltság állapota, a pszichológus az adott alkalmat nem tartja meg, azonban az adott konzultációs díjat meg kell téríteni.

Iratkozz fel a hírlevélre

Van kérdése és fel szeretné venni velünk a kapcsolatot?
Hívjon vagy írjon.

+36 30 177 4242

Galéria

Hétfő – Péntek:
08:00 – 20:00

Szombat:
10:00 – 16:00

© 2021 – KidLife. Minden jog fenntartva.

2024.07.29 - 2024.08.02

A vizek világa

FEJLESZTŐ TÁBOR

Ez az ötnapos tábor egyedi bánásmódot biztosít a gyerekeknek, ahol a gyógypedagógia színes módszertana és eszköztára által támogatva fejlődhetnek szociális és kommunikációs készségeik, kéz- és mozgásügyességük. Az élménypedagógiai játékok segítségével javul problémamegoldó képességük, együttműködési készségük, önbizalmuk és önértékelésük.